1. Jazdné na území mesta Košice

- Pre všetky jazdy začínajúce a končiace v Košiciach
- Pre všetky jazdy začínajúce v Košiciach a končiace na Letisku
- Pre všetky jazdy začínajúce v Košiciach a končiace mimo územia mesta Košice
- Pre všetky jazdy začínajúce mimo územia mesta Košice a končiace v Košiciach

 • Štartovné - 1,20 €
 • Cena za km, na tel. objednávku - 1,20 €/km
 • Jazdné z ulice - 1,50 €/km
 • Firemné jazdy -1,50 €/km
 • V dňoch pracovného pokoja a štátnych sviatkov - 1,5€/ km
 • Čakanie - 25,00 €/hod
 • Minimálne jazdné - 4,50 €
 • Znečistenie interiéru - 60,00 €

2. Jazdné mimo mesta Košice

- Pre všetky jazdy začínajúce a končiace mimo územia mesta Košice

 • Štartovné - 1,20 €
 • Cena za km, na tel. objednávku - 1,20 €/km
 • Jazdné z ulice - 1,50 €/km
 • Firemné jazdy -1,50 €/km
 • V dňoch pracovného pokoja a štátnych sviatkov - 1,5€/ km
 • Čakanie - 25,00 €/hod
 • Minimálne jazdné - 4,50 €
 • Znečistenie interiéru - 60,00 €

3. Jazdné z Letiska Košice

- Pre všetky jazdy začínajúce na Letisku a končiace v Košiciach
- Pre všetky jazdy začínajúce na Letisku a končiace mimo územia mesta Košice

 • Štartovné - 1,20 €
 • Cena za km, na tel. objednávku - 1,20 €/km
 • Firemné jazdy -1,50 €/km
 • Čakanie - 20,00 €/hod
 • Minimálne jazdné z letiska - 10,00 €
 • Letiskový príplatok z letiska - 3 €
 • Znečistenie interiéru - 60,00 €

4. Jazdné Mikrobusovej prepravy

- Pre všetky jazdy vrámci mesta Košice je paušálny poplatok 15,00 €)
- Cena za čakanie je 3,00 € za každých začatých 15 minút

 • Cena za km - 1,20 € / Jazdné mimo územia mesta Košice
 • Cena za 15 minút čakania - 3,00 €
 • Minimálne jazdné - 15,00 €
 • Znečistenie interiéru - 60,00 €

5. Drink TAXI (odvoz Vašeho auta so šoférom)

- V rámci mesta – 30,00 eur
- Mimo mesta – po dohode s dispečerom CTC TAXI