Tips for trips - Košice and surroundings

Dear customers, we have prepared a new service for you and your guests to help you complete your free time. Whole Slovakia offers many interesting objects and excursions to visit. Our offer includes a selection of cultural and natural objects in Eastern Slovakia, which we think are so interesting that it would be a pity to visit them both from the Czech Republic and from abroad. A brief description of each object is information about how far the place is far from Kosice, whether it is a guide service and subsequent discounts. Our company is not a guiding service. The distance in km and the waiting time is only indicative. Prices are based on a valid tax calculation. The discounts in the spreadsheets are only available on return miles. Upon joining multiple visits to the listed objects, a 40% discount is granted on the return trip.

  Ružín

  The Ružinská dam was created by building a water work on the river Hornád. It offers a wide range of water sports, but also hiking. Lovers of winter sports can use the surrounding rugged terrain with ski lifts.i.

  • Guiding service: no
  • Distance: 33 km
  • Discounts: 10%

  Kavečany

  Nachádza sa tu zoologická záhrada. Je aj výborným miestom pre zimné športy. Sú tu upravené terény pre zjazdové a bežecké lyžovanie pre začiatočníkov i pokročilých.

  • Sprievodcovská služba: nie
  • Vzdialenosť:10 km
  • Predpokladaná doba čakania: 2 hod / 1. hodina zdarma
  • Zľavy: 10%

  Kojšovská Hoľa

  Kojšovská hoľa je jeden z geomorfologických podcelkov Volovských vrchov. Zaberá východnú časť pohoria, od Štóskeho sedla (798,0 m n. m.) po Košice. Najvyšším vrcholom je rovnomenný vrch s nadmorskou výškou 1 245,7 m n. m. Podcelok je ohraničený údoliami Hnilca, Hornádu, Belej na severe, Smolníka na západe a Bodvy na juhu. Najvýraznejšími vrchmi sú okrem najvyššieho vrcholu Kloptáň (1 153,3 m n. m.), Zbojnícka skala (1 174,4 m n. m.), Lastovičí vrch (1 061,0 m n. m.), Ovčinec (1 011,8 m n. m.), Predné holisko (948,6 m n. m.). Vnútri pohoria ležia tri obce: Kojšov, Opátka a Zlatá Idka.

  • Sprievodcovská služba: nie
  • Vzdialenosť: 29 km
  • Zľavy: 10%

  Gejzír Herľany

  28 km východne od Košíc sa nachádza studený gejzír, ktorý je európskou raritou. Podobné gejzíry sú len na Islande. Bol objavený v roku 1870, keď sa správa kúpeľov v Herľanoch rozhodla hľadat výdatnejšie zdroje minerálnej vody. Bol aktivovaný umelo, vrtom hlbokým 404,5 metra. Prúd minerálnej vody vystrekuje až do výšky 30 m v intervaloch 32 až 34 hodín. Jeho erupcia trvá pol hodiny. V lokalite je možnosť ubytovania a stravovania.

  • Sprievodcovská služba: nie
  • Vzdialenosť: 28 km
  • Predpokladaná doba čakania: 1 hodina
  • Zľavy: 15%

  Jasov

  Jasov je historicky známa obec už z 12. storočia. V tej dobe tu postavil rád premonštrátsky kláštorný hrad, ktorý však spolu s obcou pri tatárskych vpádoch vyhorel. Súčasný kláštor pochádza z 18. storočia. Je to najkrajšia neskorobaroková stavba na Slovensku.

  • Sprievodcovská služba: nie
  • Vzdialenosť: 28 km
  • Predpokladaná doba čakania: 2 hod / 1. hodina zdarma
  • Zľavy: 15%

  Jasovská jaskyňa

  Dosahuje dĺžku 2811 m. Bohatú sintrovú výplň zastupujú pagodovité stalagmity, stalagnáty, štíty, bubny, brčká a iné formy. V jaskyni sa zistilo 19 druhov netopierov. Sprístupnená už od roku 1846. Sprístupnená je v dĺžke 550 m. Od roku 1995 sa v jaskyni vykonávajú ozdravovacie speleoklimatické pobyty.

  • Sprievodcovská služba: nie
  • Vzdialenosť: 34 km
  • Predpokladaná doba čakania: 1,5 hod / 1. hodina zdarma
  • Zľavy: 15%

  Zádielska dolina

  Zádielska dolina so svojimi prírodnými hodnotami patrí k najkrajším kútom Slovenského krasu. Pre svoju jedinečnú flóru, faunu a prírodné scenérie bola vyhlásená za chránenú krajinnú oblasť. Dĺžka skalnej tiesňavy je 2200 m a hĺbka okolo 300 m. Vedie tu prvý náučný chodník.

  • Sprievodcovská služba: nie
  • Vzdialenosť: 48 km
  • Zľavy: 20%

  Spišský hrad

  V nadmorskej výške 634 m, na vápencovej skale prevyšujúcej okolitý terén o 200 m, vládne národná kultúrna pamiatka Spišský hrad. Svojou rozlohou prevyšujúcou 4 hektáre (presne 41 426 m2) sa považuje za jeden z najväčších hradných komplexov strednej Európy.

  • Sprievodcovská služba: áno
  • Vzdialenosť:63 km
  • Predpokladaná doba čakania: 2 hod / 1. hodina zdarma
  • Zľavy: 20%

  Krásna Hôrka

  Na vysokom strmom kužeľovitom kopci sa týči pôvodne gotický hrad zo začiatku 14. storočia. V renesančnom štýle ho prestavali na pevnosť, neskôr na reprezentačné šľachtické sídlo. Až do r. 1812 bol hrad obývaný. Posledný majiteľ D. Andrássy ho premenil na rodové múzeum a od roku 1906 ho sprístupnili verejnosti.

  • Sprievodcovská služba: áno
  • Vzdialenosť: 65 km
  • Predpokladaná doba čakania: 2 hod / 1. hodina zdarma
  • Zľavy: 20%

  Betliar

  Na základoch staršieho zámku vyrástol kaštieľ opevnený rohovými baštami. V kaštieli je dnes múzeum historickej bytovej kultúry, nábytok z 15.-17.storočia, klasicistické a empírové zariadenie. Nachádzajú sa tu zbierky obrazov - krajinomaľby, portéty, poľovnícke motívy, knižnica s vyše 20 000 exemplármi, zbierky zbraní a poľovnícke trofeje, exotické suveníry z celého sveta, hlavne z Ázie a Afriky.

  • Sprievodcovská služba: áno
  • Vzdialenosť: 75 km
  • Predpokladaná doba čakania: 2 hod / 1. hodina zdarma
  • Zľavy: 20%

  Hrad Ľubovňa

  Najväčšmi sa preslávil početnými kráľovskými návštevami a šesť rokov tu boli uschované i poľské korunovačné klenoty. Prekrásna aleja v podhradí a blízky skanzen s hodnotným dreveným kostolom iba dotvárajú osobitnú atmosféru hradu Ľubovňa.

  • Sprievodcovská služba: nie
  • Vzdialenosť: 100 km
  • Predpokladaná doba čakania: 2,5 hod / 1. hodina zdarma
  • Zľavy: 30%

  Kúpele Štós

  Ležia vedľa starej baníckej cesty z Medzeva do Smolníka. Prírodným liečivým faktorom Štósu je podhorská klíma s bohatstvom ihličnatých lesov, vhodná na liečbu akútnych i chronických ochorení dýchacích ciest, ochorení pľúc a prieduškovej astmy.

  • Sprievodcovská služba: nie
  • Vzdialenosť: 44 km
  • Zľavy: 15%

  Dobšinská ľadová jaskyňa

  Tento chránený prírodný výtvor je jeden z najvzácnejších a najpozoruhodnejších prírodných javov u nás. Už 1871 ju sprístupnili verejnosti. 1887 bola prvou jaskyňou v Európe s elektrickým osvetlením. Celkový objem ľadu sa odhaduje na cca 110 000 m3.

  • Sprievodcovská služba: áno
  • Vzdialenosť: 108 km
  • Predpokladaná doba čakania: 1,5 hod
  • Zľavy: 30%

  Gombasecká jaskyňa

  Dĺžka výverovej jaskyne je 1525 m. Vyniká unikátnymi tenkými sintrovými brčkami, ktoré dosahujú dĺžku až 3 m. Vyskytujú sa aj iné formy stalaktitov, stalagmity, rôzne sintrové náteky a kôry. Sprístupnená od roku 1955 v dĺžke 285 m. Od roku 1968 sa ako prvá jaskyňa na Slovensku využívala 10 rokov na speleoterapiu.

  • Sprievodcovská služba: áno
  • Vzdialenosť:89 km
  • Predpokladaná doba čakania: 1,5 hod / 1. hodina zdarma
  • Zľavy: 20%

  Ochtinská aragonitová jaskyňa

  Dĺžka jaskyne je 300 m. Bohatá aragonitová výplň vznikla za špecifických hydrochemických a klimatických pomerov v uzavretých podzemných priestoroch. Jaskyňu náhodne objavili v roku 1954 pri razení geologickej prieskumnej štôlne. Pre verejnosť je od roku 1972 sprístupnených 230 m.

  • Sprievodcovská služba: áno
  • Vzdialenosť: 87 km
  • Predpokladaná doba čakania: 1,5 hod / 1. hodina zdarma
  • Zľavy: 20%